Protecția datelor personale

Data ultimei actualizări: 23.06.2021

 

Prin prezenta Politică ne propunem să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (denumit în continuare GDPR).

 

 1. Cine suntem noi

1.1. SVT ELECTRONICS SRL, cu sediul în Târgu Mureș, str. Brăila nr. 9A, Târgu Mureș, jud. Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub J26/1053/2006, având Cod Unic de Înregistrare RO18813138 are calitatea de proprietar și dezvoltator al site-ului www.optimoo.ro și a tuturor funcțiilor și serviciilor incluse în aceasta.

1.2. SVT Electronics SRL este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutului site-ului optimoo.ro și a serviciilor aferente, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

1.3. Nicio secțiune din conținutul de proprietate intelectuală al acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al SVT Electronics SRL. Prin urmare, vizitatorii site-ului www.optimoo.ro și utilizatorii Platformei Optimoo trebuie să înțeleagă și să consimtă să nu modifice, să vândă, să distribuie sau să creeze lucrări/opere/derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site sau platformă.

 

Datele noastre de contact sunt:

E-mail: office@svt.ro

Tel: 0365-809305

 

 1. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

SVT ELECTRONICS S.R.L., în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor website-ului, dar și a clienților sau altor persoane cu care acesta intră în contact.

Datele cu caracter personal sunt:

 • Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Exacte și actualizate în termen;
 • Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

 1. Care sunt tipurile de date prelucrate și scopul prelucrării

În contextul furnizării produselor noastre, în scopul încheierii și executării contractelor, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date: nume, prenume, adresă de livrare și/sau de facturare, adresă de e-mail, număr de telefon.

Clienților noștri le dăm posibilitatea de a-și crea un cont pe pagina noastră: cloud.optimoo.ro.
În acest scop colectăm numele, prenumele și adresa de e-mail. Pentru finalizarea comenzilor vom prelucra și numărul de telefon.

Nu vă utilizăm datele pentru a vă transmite comunicări de marketing (newsletter) decât dacă optați în mod expres pentru o astfel de comunicare. Chiar și în asemenea cazuri ne asigurăm că aveți la dispoziţie o opțiune simplă de a vă dezabona (retragerea consimțământului dumneavoastră) în orice moment.

Pentru vizitatorii site-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe site-ul nostru, timpul petrecut pe site, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookie (hyperlink).

Pentru mai multe detalii referitoare la prelucrările de date efectuate prin platforma OPTIMOO vă rugăm consultați Acordul de Prelucrare de date (hyperlink).

 

 1. Care sunt temeiurile legale pe care se bazează prelucrarea datelor

Datele dumneavoastră sunt prelucrate în vederea încheierii și executării diferitelor contracte și în unele cazuri în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin. De asemenea, unele activități de prelucrare sunt realizate în baza consimțământului oferit în prealabil, sau pentru atingerea interesului legitim al societății.

 

 1. Care este durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stucate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta politică și ulterior, potrivit cerințelor legale.

 

 1. Cui transmitem datele cu caracter personal

După caz, în baza unor acorduri de protecție a datelor cu caracter personal, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii de hosting;
 • furnizorilor de servicii IT;

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

 

 1. Măsuri de protecție și garanții

SVT ELECTRONICS S.R.L. implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Noi utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către GDPR:

 • Dreptul de acces;
 • Dreptul de rectificare;
 • Dreptul la ștergere;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
 • Dreptul de a se adresa ANSPDCP și instanțelor de judecată;

 

Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa office@svt.ro, prin poștă sau curier la adresa str. Brăila nr. 9A, Târgu Mureș.